Informacje dla kandydatów

Rekrutacja:

  • od 1 kwietnia do wyczerpania limitu miejsc.
  • Rejestracja on-line na podstawie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego.
  •  Na rozmowę należy przynieść świadectwo ukończenia szkoły średniej,      kserokopię dowodu osobistego, 4  zdjęcia oraz wpłacić wpisowe (300 zł).
  • ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Warunki przyjęcia:

  • ETAP I:  zgłoszenie kandydata na formularzu rejestracyjnym on-line (liczy się kolejność zgłoszeń)
  • ETAP II: rozmowa kwalifikacyjna na podstawie teczki z pracami rysunkowymi i malarskimi oraz opcjonalnie z  pracami z zakresu grafiki lub animacji (minimalna ilość prac to: 10 rysunków format 50×70 lub 100×70, 3 prace malarskie, szkicownik)

Cykl kształcenia:

  • dwuletni  (rok szkolny od października do czerwca podzielony na semestr zimowy i letni, we wrześniu organizowane są plenery).

Tryb zajęć:

  • dzienny (5 dni w tygodniu)
  • grupy ranne (zajęcia do godz. 16), grupy popołudniowe (zajęcia od godz. 16)

 

» otwórz formularz zgłoszeniowy

©2018 Szkoła Fotografii Artystyczna Plastyczna Rysunku Nauka Kraków Rysowania Animacji