Program


Historia sztuki i filmu

4 semestry

Wykłady ilustrowane slajdami. Celem ich jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zjawiskami i przemianami w sztuce, przedstawienie chronologii sztuki, prezentacja technik artystycznych, wprowadzenie terminologii sztuki oraz wyrobienie umiejętności rozróżniania stylów w sztuce i samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki.

Wykłady dotyczące historii filmu animowanego i zagadnień filmowych połączone z prezentacjami filmów.

 


Projektowanie graficzne

4 semestry

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności kreatywnego myśleniai samodzielnego rozwiązywania zagadnień projektowych.

Zajęcia obejmują  wykłady i ćwiczenia dotyczące m.in.:
podstawowych zasad projektowania, funkcji i form reklamy wizualnej (ilustracji, znaku, typografii), komunikacji wizualnej, warsztatu.


Animacja filmowa

4 semestry

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów  i zajęć praktycznych.

Program zakłada przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych ze znajomością podstawowych technik animacji, budowaniem akcji filmowej, tworzeniem scenopisu, montażem, dźwiękiem, obsługą komputera i znajomością oprogramowania do tworzenia grafiki  i animacji oraz obróbką materiałów filmowych.


Fotografia

2 semestry

Podczas dwóch semestrów zajęć z fotografii słuchacz  będzie mógł zapoznać się nie tylko z historią fotografii ale także w praktyce opanować proces wywoływania negatywu, obróbki pozytywowej oraz robienia powiększeń w zakresie fotografii czarno-białej.

Nauczy się swobodnie operować sprzętem fotograficznym z zakresu podstaw ciemniowych.


Rzeźba

2 semestry

Zajęcia praktyczne obejmują rzeźbę w glinie oraz technikę odlewu gipsowego. W części teoretycznej sygnalizują współczesne zjawiska w tej dziedzinie sztuki prezentując artystów posługujących się nowymi mediami. Celem zajęć jest ugruntowanie pojęcia przestrzenności i konstrukcji bryły, kompozycji 3D, oraz rozbudzenie wrażliwości i zmysłu obserwacji otaczającej rzeczywistości służące twórczej jej interpretacji.


Rysunek i malarstwo

4 semestry

Celem zajęć jest kształtowanie wrażliwości twórczej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności obserwacji oraz przyswojenie podstawowych zagadnień związanych z kompozycją, barwą, światłocieniem.

W ramach zajęć realizowane będą ćwiczenia praktyczne m.in. : studium postaci, studium martwej natury, kompozycja, rysunek z wyobraźni, elementy anatomii, akt.

©2018 Szkoła Fotografii Artystyczna Plastyczna Rysunku Nauka Kraków Rysowania Animacji