Oferta

  • PIERWSZE W POLSCE PRYWATNE STUDIUM
    ANIMACJI FILMOWEJ I TECHNIK GRAFICZNYCH  

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia  1 września 2006 (DSA II 077/7688/2006/IS)

Nauka w Studium trwa dwa lata (4 semestry). Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, w małych grupach (max.10 osób), pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej składającej się z profesjonalistów aktywnie działających w dziedzinie sztuk wizualnych.

Słuchacz kończy naukę państwowym dyplomem i otrzymuje tytuł zawodowy plastyk. Absolwent studium jest przygotowany do pracy w  zakresie grafiki użytkowej oraz animacji filmowej. Najlepsi słuchacze mają możliwość praktyk przy profesjonalnych produkcjach filmów animowanych.

Autorski program nauczania w Policealnym Studium Plastycznym Anima Art został przyjęty przez MKiDN i jest zgodny z podstawą programową dla zawodu plastyk w specjalnościach: animacja filmowa i projektowanie graficzne

W zakres programu wchodzą przedmioty ogólnoplastyczne tj.: rysunek i malarstwo, podstawy projektowania – kompozycja, fotografia, rzeźba, historia sztuki oraz przedmioty dyplomowe: projektowanie graficzne i animacja filmowa.

Przedstawione założenia programowe dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych mogących stanowić odpowiednie przygotowanie do kontynuowania dalszej nauki (np. studiów wyższych) jak również posłużyć do samodzielnego działania w obszarze animacji filmowej i grafiki projektowej, np.: tworzenie lub współpraca przy realizacji filmu animowanego, działania związane z animacją użytkową, reklamą, internetem, projektowaniem graficznym.

Możliwość korzystania z pracowni  w godzinach pozalekcyjnych.

Plenery w urokliwych zakątkach Beskidu Wyspowego.

Zwiedzanie z przewodnikiem : spacery po Starym Krakowie, galeriach i muzeach.

Nauka w studium jest odpłatna i wynosi 3000 zł za semestr.

Słuchacz otrzymuje nieodpłatnie:

– legitymację szkolną

– państwowy dyplom ukończenia Studium nadający zawód plastyka o wybranej specjalności

 

 

  • kursy doskonalące

e-publikacje –  kurs doskonalący z zakresu projektowania elektronicznych publikacji, skupiający się na nauce systemu edycyjnego Adobe Digital Publishing Suite, który przeznaczony jest  do tworzenia, publikacji i edycji interaktywnych publikacji poprzez tworzenie nawigatorów multimedialnych, osadzanie pokazu slajdów, zdjęć, grafiki, materiałów audio i wideo, umieszczanie uaktywnianych dotknięciem hot spotów lub osadzanie elementów web, których treść będzie aktualizowana przy połączeniu z internetem.
Podczas kursu każdy uczestnik stworzy własną  cyfrową aplikacje książki, magazynu lub gazety.
Kurs skierowany jest głównie do absolwentów oraz uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych.

game art – kurs doskonalący z zakresu projektowania i tworzenia koncepcji plastycznej gier komputerowych. Game Art traktuje projektowanie gier w kategoriach aktu twórczego.  Program kursu skupia się na zagadnieniach projektowania postaci, architektury światów i obiektów, tworzeniu interfejsów, projektowaniu logotypów i typografii oraz animacji 2d i 3d.
Kurs przygotowuje do pracy w zawodzie koncept artysta, teksturzysta, grafik 2d, animator postaci.

ilustracja prasowa – to obecnie najczęściej wykorzystywana forma przedstawiania informacji w mediach zarówno tradycyjnych jak i cyfrowych.
Kurs skierowany dla osób chcących doskonalić się w grafice informacyjnej.
Program kursu skupia się na projektowaniu graficznej strony informacji, tzw. infografiki, czyli wizualizacji danych poprzez diagramy, mapy, wykresy, a w przypadku mediów cyfrowych również infografiki animowanej.

Kurs ma wykształcić umiejętność kreacji atrakcyjnego obrazu/posługiwania się obrazem w celu przekazania wiadomości.


©2018 Szkoła Fotografii Artystyczna Plastyczna Rysunku Nauka Kraków Rysowania Animacji